Over GWS

Het kabinet heeft de afspraken gemaakt in het Klimaatakoord van Parijs (2015) vertaald naar concrete ambities voor Nederland in 2030. Gasunie wil helpen deze ambities te realiseren. Infrastructuur speelt een verbindende en faciliterende rol.

Gasunie Waterstof Services wil in Nederland grootschalige waterstofinfrastructuur ontwikkelen en beheren. Deze infrastructuur is nodig om over te kunnen stappen van fossiele brandstoffen op duurzaam geproduceerd gas. We richten ons op de verduurzaming van de energievoorziening op de lange termijn. Daarvoor willen we bestaande gastransportnetten hergebruiken en efficiënt benutten. Dat doen we op een duurzame, veilige en betrouwbare manier.

Gasunie Waterstof Services B.V. (GWS) is een 100% dochteronderneming van N.V. Nederlandse Gasunie.

Historie

In maart 2016 heeft N.V. Nederlandse Gasunie samen met onder andere het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Dow Benelux, ICL Terneuzen, Yara Sluiskil en N.V. Economische Impuls Zeeland (Impuls), een Green Deal ondertekend voor waterstofsymbiose in de Delta regio (Zeeuws-Vlaanderen). Waterstofsymbiose houdt in dat de drie fabrieken met elkaar worden verbonden via een pijpleiding. De waterstof die als restproduct vrijkomt bij Dow wordt door de twee andere bedrijven gebruikt als grondstof. Daardoor wordt waterstof hoogwaardig gebruikt en wordt er veel energie bespaard die anders nodig was geweest voor de productie en het transport van waterstof. Ook wordt hierdoor de CO2-emissie verminderd. Met deze Green Deal hebben alle partijen, waaronder Gasunie, zich gecommitteerd om de waterstofsymbiose te realiseren. Gasunie gaat de waterstof transporteren van leverancier Dow Benelux naar afnemers ICL Terneuzen en Yara Sluiskil. Hiervoor is Gasunie Waterstof Services (GWS) opgericht.Gasunie en waterstof

Gasunie wil – in het openbaar belang – de marktontwikkeling van waterstof bespoedigen. Als onafhankelijke netbeheerder en verbinder kunnen wij waterstof van verschillende aanbieders aansluiten en transporteren naar de grote industriële clusters in Nederland. In 2030 kan dit netwerk – zoveel mogelijk gebruikmakend van onze bestaande infrastructuur – een capaciteit hebben van circa 15 GW. Gasunie ontwikkelt hiervoor verschillende projecten met partners in de industrieclusters Eemshaven, Noordzeekanaal, Rotterdam, Zeeland en Limburg.