Nieuws

Waterstofleiding Gasunie van Dow naar Yara in gebruik genomen

27/11/2018

  • Transport van waterstof tussen Dow Benelux en Yara gestart
  • Eerste transportleiding Gasunie geschikt gemaakt voor waterstoftransport
  • Daling energiegebruik: 0,15 PJ per jaar; vergelijkbaar met het jaarlijks gasverbruik van 3.000 huishoudens. CO2-besparing 10.000 ton

Waterstofleiding Gasunie verbindt Dow met Yara

27/03/2018

  • Overeenkomsten getekend voor realisatie waterstofleiding voortvloeiend uit de Green Deal ‘Waterstof voor de regio’
  • Uitwisseling van waterstof voor industrieel gebruik tussen Dow Benelux en Yara via transportleiding Gasunie
  • Naast energiewinst, levert de waterstofleiding een CO2-besparing op van 10.000 ton
  • Succesvolle Industriesamenwerking voor Duurzame Groei binnen Smart Delta Resources platform

Green Deal: waterstoftransport via netwerk Gasunie maakt Zeeuws-Vlaamse industrie sterker en duurzamer

14/03/2016

  • Eerste succesvolle industriesamenwerking voor groene groei binnen Smart Delta Resources platform
  • Gasinfrastructuur biedt uitkomst verduurzaming industrie
  • Waterstofinfrastructuur kan CO2-besparing opleveren, vergelijkbaar met de warmtevraag van een stad als Terneuzen

Dow Benelux, Yara, en ICL-IP zijn van plan om waterstof voor industriële toepassing uit te wisselen via het landelijk gastransportnetwerk van Gasunie Transport Services. Het ondergrondse transport via het gasnetwerk zorgt voor een duurzaam, efficiënt en veilig vervoer van waterstof. Om dit voornemen te bekrachtigen ondertekende minister Kamp van Economische Zaken vandaag met de betrokken partijen de Green Deal ‘Waterstof voor de regio’.  

Bekijk meer nieuws in het archief