Leiding

De eerste leiding die Gasunie in beheer heeft, ligt tussen Terneuzen en Sluiskil, in Zeeuws-Vlaanderen. Het betreft 12 kilometer leiding tussen Dow Benelux, Yara en ICL IP. De waterstof die als restproduct vrijkomt bij Dow wordt door de twee andere bedrijven gebruikt als grondstof. Daardoor wordt waterstof hoogwaardig gebruikt en wordt er veel energie bespaard die anders nodig was geweest voor de productie en het transport van waterstof. Ook wordt hierdoor de CO2-emissie verminderd. In maart 2016 zijn hiervoor de eerste afspraken gemaakt tussen de bedrijven en overheden. Vanaf eind 2018 is de leiding operationeel.