Het kabinet heeft de afspraken gemaakt in het Klimaatakoord van Parijs (2015) vertaald naar concrete ambities voor Nederland in 2030. Gasunie wil helpen deze ambities te realiseren. Infrastructuur speelt een verbindende en faciliterende rol. Gasunie Waterstof Services wil in Nederland grootschalige waterstofinfrastructuur ontwikkelen en beheren. Lees meer over onze ambities onder Over GWS.